Slægten Thostrup - min mødrene slægt...

... har navn efter Thostrupgaarden i Oue, som ligger mellem Hobro og Hadsund, på nordsiden af Mariager Fjord.

 

I 1843 købte Christen Laursen gården af Lars Andersen Taastrup, som på det tidspunkt var sognefoged i Oue.

Siden blev gården solgt videre i slægten, og det er i dag Christen Laursens  sønnesøns sønnesøns søn, der ejer Thostrupgaarden.

 

Nedenfor er vist det øverste af Thostrup-delen af mit anetræ:

Rosa er selvfølgelig min mor...

Copyright: K. T. Albrektsen 2014