- nogle af mine billeder og lidt om hvorfor jeg kan lide at fotografere...

Copyright: K. T. Albrektsen 2014