- lidt om hvorfor jeg "slægtsforsker" og om hvor langt jeg er kommet...

Copyright: K. T. Albrektsen 2014